Cụ thể trong Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30 ngày 23/3/2013 là tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết.
Mọi người webdien.com cùng hưởng ứng nhé.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: