Các pro giúp em với. Thầy cho cái đề bài mở này thật là rộng vs em quá... Ai biết giúp em với! Thank cả nhà!hì

Đề bài:
Nếu cần điều khiển vị trí cho 1 xe điện chuyển đông bằng động cơ 1 chiều kích từ đọc lập chậy từ A -> B. Yêu cầu:
1. Hãy đưa ra giải pháp mà theo em có thể sử dụng đẻ thực hiện đc yêu cầu này?
2. Giả sử em đóng vai trò là bộ đk thì em đk thế nào?
3. Các tín hiệu cần đo là gì? Của thiết bị nào?
4. Tín hiệu ra của bộ đk là dạng gì? Và làm thế nào để đưa tín hiệu này đến thiết bị đk động cơ truyền động?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: