Hiện tại mình đang có 100 chấn luu, hàng xuất Mỹ cần bán (có ảnh gui kèm) giá thỏa thuận.
Liên hệ mua: Nguyễn Va­n Truong
0912621176

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: