Đồng hồ vạn năng 1009

Hiển Thị Số
- DCV: 400mV/4/40/400/600V - ACV: 400mV/4/40/400/600V
- DCA: 400/4000µA/40/400mA/4/10A - ACA: 400/4000µA/40/400mA/4/10A
- Ω: 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ - Kiểm tra điốt: 4V/0.4mA
- Hz: 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz - C: 40/400nF/4/40/100µF
Nguồn : R6P (1.5V x 2) ; Khối lượng : 260g
Kích thước : 155(L) × 75(W) × 33(D)mm
Phụ kiện : Que đo, Pin x 2, Hướng dẫn

Công ty Sơn Thịnh
Vũ Thanh Phước
094.616.3689
Hân hạnh được phục vụ!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: