cho Sđm =250kva ,U1đm/U2đm =6,3/0,4 kv .Po=0,64 kw, Un=4 ,Pn=4,1 ,Io=6 .tổ nối dây yyn12 .e tính được các thông số và vẽ mạch điện thay thế rồi .bây giờ câu hỏi yêu cầu .dựa vào mạch điện thay thế vừa vẽ ,tính trị số các đại lượng điện áp ,sức điện động ,dòng điện ,giáng áp ở dây quấn .khi tải định mức có tính chát điện cảm ,(cosphi=0,8)từ các số liệu vừa tính được vẽ đồ thị vector MBA. các pro giải giúp e với ,e làm bài tập lớn còn một câu này nữa mà không giải được

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: