đk 2 đông cơ hoạt đông luân phiên nhiêu vi dụ điên khiên mõi đông cơ 2s on 3s off chạy luân phiên nhau nhưng khi ráp mạch có 1 lỗi không thể sữa được, khi chu kỳ đầu tiên thì ok, nhưng chu kỳ thứ 2 trở đi mình dùng khóa chéo 2 timer để dùng chế đọ chạy luân phiên chắc các bác cũng hiêu tình hình lúc này là 2 timer đá nhau kêu ket ket liên tuc buộc phải ngắt cb, loại mình là timer on 24 v

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: