Ai rành về Matlab cho em hỏi:
VD: em có 10 chương trình Matlab liên kết với nhau .Em chạy một trong số 10 cái đó thì có 1 cái chạy được xong hàng cuối nó báo :

??? Undefined function or method 'loadcase' for input arguments of type 'char'.

Error in ==> v2test at 143
casedata = loadcase(casename);

Em muốn chạy tiếp thì phải làm sao ????

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: