đề bài.hãy lập chương trình giải mạch điện gồm n nhánh theo phương pháp dòng điện nhánh bằng phần mềm matlap.
chương trình của nó đây. các bác xem nó sai ở chỗ nào
clc
disp(' -------- Chuong trinh giai mach dien voi n nhanh --------');
disp(' ');
n = input('Nhap vao cac ma tran: ');
Z = zeros(n,n);
E= zeros(n,1);

% Bat dau nhap ma tran Z
for i=1:n
for j=1:n
zeros = input(['Nhap vao Z o hang ' num2str(i) ' cot ' num2str(j) ' : ']);
Z(i,j) = zeros;
end
end
disp('Ma tran Z la:')
disp(Z)

%Bat dau nhap ma tran E
for i=1:n
for j=1:1
e = input(['Nhap vao Z o hang ' num2str(i) ' cot ' num2str(j) ' : ']);
E(i,1) = e;
end
end
disp('Ma tran E la:')
disp(E)

%Tim dong dien nhanh I
I=inv(Z)*E;
disp('Ma tran I la:')
disp(I)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: