cho mình hỏi tác dụng của thanh góp đầu cực máy phát: khi công suất cấp điện áp máy phát vượt 15% công suất của máy phát, thì ta phải dùng thanh góp đầu cực máy phát.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: