Làm thế nào để xác định các thông số mạng khi xảy ra chạm đất 1 pha trên mạng 6kV nhỉ. Có bao nhiêu phương pháp, cách xác định ntn? Ai biết thì gửi cho mình với. Thank you.Địa chỉ mail của mình: buihiendkh@yahoo.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: