1. Sensor keynce V21, V22 di theo bo gom 4 con nha, gia 1tr200 nha
con neu mua tung con thi 350 ngan nha.
2. PLC MITSUBISHI 60MR hang Sencond hand nha con dc khoang 90% gia 4tr200 nha minh dang co 2 con neu ae nao lay het thi 8tr nha
* Chu y: co goi co fix nha.
SDT: 0919.446.746 minh ten Nghia(26T) cho de xung ho.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: