viết chương trình điều khiển 8led don chơp tắt, số lần chơp tắt hiển thị trên led 7đọan. nhấn start led đơn nhấp nháy,led 7đọan hiển thị số lần nhấp nháy tăng dần từ 00 đến 99. nếu không nhấn stop led7 đọan tăng từ 00 đến 99 và giảm 99 về 00 sau đó các led tắt hết. nếu nhấn stop thì giá trị hiển thị tại led 7đọan giảm dần về 0 và sau đó tắt hết dùng pit 16f877a
mong mọi người chỉ giúp

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: