Hôm trước mình có ông có cái tủ tụ bù, nhưng nguyên nhân biết là bị cộng hưởng vậy anh em cho mình biết cách giải quyết khi tụ bị cộng hưởng nhé

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: