Anh em ai có tài liệu vân hành ,cấu tạo máy quấn sợi Ben-creel không?Cho mình tham khảo với.Đang ngiên cứu mà không có mấy tài liệu.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: