em thấy mấy modun relay toàn đấu chung một đầu vào vcc, bây giờ em đấu chung vào GND để kích trực tiếp xung dương (không qua transisor ) thì như vậy có đước không. xin cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: