e đang muốn làm led cube bang vdk nhưng chưa biết nhiều về nó. ai có sơ đồ, chương trình cho e xin sẵn tiện giúp e làm với e còn mù lắm. dc thi cảm ơn mn nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: