Mình đang làm đồ án về đề tài Sim900 kết nối với máy tính. Mình đang cần 1 số tập lệnh AT hỗ trợ nghe, gọi các cuộc gọi. Ai có tài liệu này không giúp mình với.
Thank!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: