e có cái mặt bằng 1 tầng kà khu thương mại , nó chia ra các khoảng vs diện tích khác nhau, ví dụ như 200 m2 thì chọn điều hòa trung tâm công suất thế nào? ai có quy chuẩn cái này giúp e với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: