mình có bài tap lưới diện 2 kho không giải ra,nhờ các bạn trợ gúp
Cho lưới điện với các thông số trong đơn vị tương đối (đã quy đổi về cấp điện áp)như sau :
máy phát điện có cấp điện áp đầu ra =11 góc 0 độ
máy biến áp:nhánh từ hóa (nhánh ngang)có tổng dẫn =-j0.03 ;nhánh cuộn dây(nhánh dọc)=j0.12;đường dây có tổng trở dọc=j0.2,tổng dẫn ngang=j0.04
phụ tải có P=1.2,Q=0.6
a:vẽ sơ đồ thay thế và lập ma trận tổng dẫn nút
b,khử nút đầu đường dây để thu được ma trận Y cấp 2 nhân 2
c,giả sử điện áp ở phụ tải =1 góc 0 độ,tính lại điện áp phụ tải và dòng đầu nguồn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: