Phân phối biến tần Schneider khu vực Dĩ An - Bình Dương.
INVERTER 7.5kW-380VAC ATV71HU75N4: Cái 3
INVERTER 5.5kW-380VAC ATV71HU55N4: Cái 1
INVERTER 11kW-380VAC ATV71HD11N4: Cái 3
INVERTER 5.5kW-380VAC ATV312HU55N4: Cái 10


Đầy đủ CO/CQ do Schneider cấp.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: