Cần bán 2 biến dòng 6.6KV ( TI 6.6KV 75/5A Clas 1.0 )

Tel : 0903152495 Email: khanhktth@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: