-Em thắc mắc về giá trị cos(fi) mà điện lực quy định trong mua bán điện đối với trạm khách hàng là bao nhiêu?
-Anh chị nào biết chỉ em với. em cảm ơn rất nhiều!
-Trên mạng có "NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực" nói giá trị cos(fi) yêu cầu là 0.85
nhưng em thấy quá nhỏ. bản dự thảo 2012 có cos(fi) yêu cầu là 0.9
như vậy giá trị chính xác là gì?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: