các anh ơi giúp em cái đồ án này cái ĐỀ 57: Cho hệ truyền động gồm 2 động cơ thu và nhả cáp như hình vẽ. Xây dựng mô hình điều khiển tốc độ rulo nhả để đảm bảo sức căng trên dây nằm trong khoảng từ 400N đến 500N. Động cơ truyền động là động cơ một chiều kích từ độc lập.

Thông số kỹ thuật:
- Công suất động cơ: 10kW
- Tốc độ chuyển động của cáp 0.3m/2
- Hiệu suất cơ cấu (η) 0,85
- Tỉ số truyền (i) : 3
- Đường kính tang kéo: 1m
Yêu cầu nội dung:
- Xây dựng mô minh mô hình động cơ một chiều
- Xây dựng mô hình điều khiển truyền động cho hệ
- Tính chọn các bộ điều khiển
- Mô phỏng đáp ứng trên Simulink với các nhiễu tải khác nhau và đánh giá kết quả

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: