Mình đang có dự án sửa chữa tủ bù trung thế bị sự cố nhờ các đơn vị chào giá giúp
Tụ bù Qn=350KVAr , Un=7200V, In=3x26.1A, Fn=50Hz, Ui=28/75KV, Cn=2x6.65 MF-5%+10% SL 10C
Cầu chì trung thế (7,2KV/160A) SL 6 cai
Cầu chì trung thế (7,2KV/150A) SL 9 cai
Giá đở cầu chì 7.2KV SL 4 cai
Cầu chì Un=7,2KV, In=63A, I1=50KA, Imin=260A fuse type:NNGFE SL 10 Cai
Cầu chì Un=12KV, In=63A, I1=50KA, Imin=260A fuse type:NNGFE Sl 3 cai
Công Ty Tuấn Khanh 0903152495 Email: khanhktth@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: