mình đang làm báo cáo về mạch khuếch đại từ..có phần Khảo sát là :
-Thay đổi đột ngột dòng Idc từ 0 lên 150mA.Ghi nhận thời gian tín hiệu trên đèn từ quá độ tới ổn định T1= 0,2 s
-Thay đổi đột ngột dòng Idc từ 150mA xuống 0mA.Ghi nhận thời gian tín hiệu trên đèn từ quá độ tới ổn định T2= 7 s
Cho nhận xét về thời gian tín hiệu ổn định trong 2 trường hợp trên,giải thích kết quả??
Các bạn giúp mình với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: