Giới thiệu tiếp Bài 2 và 3: (Bài 2: Các chế độ làm việc cho phép của máy biến áp; Bài 3: Xử lý máy biến áp vận hành không bình thường).

Ngoài việc thực hiện các quy định trong TCVN, các quy định của ngành quản lý, quy định và yêu cầu của nhà sản xuất, đơn vị lắp đặt quản lý vận hành có thể tham khảo nội dung dưới đây để theo dõi, thực hiện trong suốt quá trình vận hành của máy biến áp, mục đích để máy biến áp và lưới điện an toàn, tăng tuổi thọ cho thiết bị.
Xin giới thiệu tiếp 2 bài viết sau đây:
Bài 2: Các chế độ làm việc cho phép của máy biến áp.
Bài 3: Xử lý máy biến áp vận hành không bình thường.
Bạn tải về thông qua: ( vì mình lười úp lắm hix) rất nhiều bài hướng dẫn ở đó úp cho anh em tham khảo)http://thietbidiendonganh.com.vn/San...D=70&CatdID=63

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: