e gà quá mấy bác ơi cho em hỏi công thức tính hằng
số điện cơ ,của 2 công thức này bản chất có giống nhau không ? ..và TH nào thì dùng công thức 1 và 2... .và tại sao có cách quy đổi giữa momen đà và mo men quán tính

1.Hằng số thời gian điện cơ 2.Hằng số thời gian điện cơ

T_(C= (J.R_u)/〖K.∅〗^2 ) T_m=(GD^2 R_d)/(375C_e C_m )

3 Momen quán tính
J=〖GD〗^2/4

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: