Có bác nào từng làm về vấn đề này chưa, bữa em vào nhà máy mì Colusa, nghe người ta nói đồng bộ mà cũng chưa hiểu rõ lắm. Các bác giải thích giúp em, có bài mẫu càng tốt! Thanks

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: