Trong nghj định 37 ngày 7/4/2010 có "Điều 25. Nội dung đồ án quy hoạch chiếu sáng đô thị"

Trong đó mục "5. Đánh giá môi trường chiến lược"
Các bác giải thích giúp em cái mục này với ạ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: