TCVN 9358: 2012 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế , kiểm tra và bảo trì hệ thống.
Tiểu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 64 : 2007 .
Bác nào cần photo thì liên hệ với em . Em ở Sg .
Email: info@lopthietkedien.com.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: