có bác nào làm hộ giùm với :ĐỀ BÀI: Thiết kế mạch điện thực hiện chức năng trừ 2 số thập phân 3 bit A và B (C=A-B), nếu kết quả là C chia hết cho 2 thì đèn sáng ngược lại thì đèn tắt.
- Nêu yêu cầu và ý nghĩa của bài toán
- Vẽ sơ đồ khối để thực hiện yêu cầu của bài toán
- Nêu phương án thiết kế từng khối
- Vẽ mạch điện thực hiện chức năng từng khối
- Vẽ sơ đồ nguyên lý tổng thể thực hiện chức năng của bài toán.
Thực hiện mô phỏng dùng phần mềm MultiSim hoặc Proteus

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: