Mình học quy hoạch có môn phụ này cả nhóm ko biết làm lắm nhưng nói chung đơn giản với các bạn học Điện, mình cần 1 người có thể giúp giải quyết số lượng công việc để thứ 2 tuần này nộp. Nội dung là tính toán quy hoạch điện cho 1 khu dân cư, như sau mình cũng không rõ(nhóm mình sẽ giúp trình bày hoặc có việc gì làm không phải liên quan đến tính toán T_T). Ai làm được liên hệ với mình nhé: 0988001891
Mình ở Hà Nội
Slide 1:

Bảng tính toán công suất phụ tải:

- Chỉ tiêu cấp điện cho các phụ tải

- Nhóm phụ tải cho các trạm biến áp

- Chọn công suất trạm biến áp

Slide2:

Bản đồ quy hoạch cấp điện

- Vạch tuyến cho đường dây cấp nguồn trung áp (22 kV hoặc 35 kV)

- Vị trí và công suất trạm biến áp

- Đường dây hạ áp từ trạm biến áp tới các phụ tải của trạm biến áp

Slide3:

Trình bày cách tính toán chiếu sáng cho một tuyến đường cụ thể

Slide4:

Bản đồ quy hoạch chiếu sáng:

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: