Trạm biến áp có mấy loại
Trạm gì và trạm gì?
công suất từng trạm
Cấu trúc...
Trạm trong lưới phân phối là trạm như thế nào
Ai biết chỉ e với nha!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: