Cần bán bộ KIT easy dsPIC còn mới nguyên, thử hàng vẫn chạy tốt. Đây là link của sản phẩm.
http://www.tme.vn/Product.aspx?id=180#page=pro_info
Mình sẽ lấy giá rẻ hơn so với giá bộ mới. Bạn nào có nhu cầu liên hệ:
Email: anhcdt43@gmail.com
Phone: 0966.088.805

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: