Hãy đưa ra giải pháp khắc phục và giải thích tình huống như hình vẽ (chú ý hai câu cuối).

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: