Em đang cần tìm một số dạng sơ đồ nhưng trong các tài liệu thì chỉ có các mạch nối thanh góp hoặc không có hình vẽ nên nhờ mọi người giúp đỡ ạ. Cảm ơn mọi người nhiều
- sơ đồ hình tia có dự phòng
+2 đường dây, máy cắt phân đoạn phía hạ áp, cao áp máy biến áp, 2 đường dây trục chính nằm cùng hướng
- Mạch máy biến áp
+ mạch máy 3 cuộn dây, 2 cuộn dây, rẽ nhánh qua cầu dao-cầu chì hạ áp, nối rẽ qua cầu dao tự động ABS
- Mạch đường dây, cáp ngầm phía cao áp, hạ áp
- Sơ đồ bộ máy phát- máy biến áp
- Bộ máy phát, máy biến áp, đường dây
- Đường dây, máy ba giảm áp

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: