Xin cho em hỏi trong catalog cua mccb ls có phần cắt chọn lọc cho cb.trong phần này có một cái bảng như sau ai biết ý nghĩa của nó xin chỉ giúp em.Em đang làm đồ án tốt nghiệp xin cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: