tạo độ dai cho nem chua là một yêu cầu gần như là quyết định độ ngon của nem. Bài luận văn này trình bày một nghiên cứu nhằm thiết kế và chế tạo máy máy đùn nem để thay thế nhân công, bên cạnh đó còn nâng cao tính xác của việc tạo hình nem chua. Dựa vào nguyên lý đùn ép và có khuôn nhựa máy có thể tạo hình nem chua một cách đồng đều nhất.nhờ anh/em pro Tiếng Anh dịch dùm, Tiếng Anh của mình dỡ bẹt à.

Sắp báo cáo rồi, còn thiếu cái này nữa thôi, nên tha thiết nhờ anh/em nhé

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: