Anh em nào có code(C#) chương trình nhận và hiện thị nhều dữ liệu từ Vi xử lý lên cổng COM không....cho mình xin với . mình dùng visual stdio 2010..thank nhiu` ..:)))

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: