+Mình đang cần xử lý tín hiệu của 1 con cảm biến khói và cách đấu nối cảm biến khói với PLC S7 200 của seimen.
+ Hoạt động: khi có khói 2 cực âm dương của cam biến đóng lại tín hiệu truyền về tủ
+ Catalog của cảm biến khói: http://www.minhbao.com.vn/san%20pham...20Detector.pdf
Thanks all!!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: