mong cả nhà giúp đỡ.
mình đang làm đồ án môn học điều khiển nhiệt độ bằng plc s7200 mà chưa viết được chương trình đk cả nhà giúp mình mới
Hệ thống lò nướng gồm bốn cảm biến nhiệt độ đăt ở bốn góc lò. Nhiệt độ lò nướng được điều khiển theo nhiệt độ trung bình đầu ra của các cảm biến.
gồm 3 giai đoạn:
• Giai đoạn I: lò nướng ở nhiệt độ trung bình 100- 120oC.Thời gian nướng bánh trong vùng này khoảng 5 phút.
• Giai đoạn II:
Nhiệt độ trung bình của lò nướng 280- 300oC. Thời gian nướng bánh trong vùng này khoảng 10phút.
• Giai đoạn III:
Nhiệt độ trung bình lò nướng khoảng 180- 190oC. Thời gian nướng bánh trong vùng này khoảng 3phút.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: