ai có thể chỉ cho mình rõ về mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp và song song được không. ( so sánh, nhận xét về 2 mạch này, ứng dụng trong thực tế), góc giữa u i. mình đang mơ hồ quá. thank

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: