Anh em giúp mình nếu có nhu cầu nha. Hàng mới 100%,có hoá đơn, CO/CQ đầy đủ.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN LỘC PHÁT
Vpdd: 69/35 Kênh Nước Đen, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân,TP.HCM
Tel: (08)39 722 533 - Fax: (08)39 722 532
Email: anlocphat@thietbidongcat.com
0963 044 096 - Mr Nguyên


STT TÊN HÀNG ĐVT MÃ HÀNG SỐ LƯỢNG CK
1 Boä choáng seùt 65kA Caùi 15684 2 50%

2 Boä choáng seùt 40kA Caùi 15687 2 50%

3 Boä choáng seùt 20kA Caùi 15692 3 50%

4 RCCB 2P 40A Caùi 16205 25 50%

5 RCCB 2P 63A Caùi 16209 8 50%

6 MCB 1P, 40A 4,5KA Caùi 23855 15 50%

7 MCB 2P, 6A 4,5KA Caùi 23863 8 50%

8 MCB 2P, 40A 4,5KA Caùi 23869 10 50%

9 MCB 3P, 6A 4,5KA Caùi 23877 20 50%

10 MCB 3P, 10A 4,5KA Caùi 23878 15 50%

11 MCB 3P, 16A 4,5KA Caùi 23880 15 50%

12 MCB 3P, 25A 4,5KA Caùi 23882 15 50%

13 MCB 3P, 32A 4,5KA Caùi 23885 11 50%

14 MCB 3P 40A 4,5KA Caùi 23886 15 50%

15 DOMAE MCB 2P 6A C Curve 4.5kA Caùi DOM11230 1 50%

16 DOMAE MCB 2P 16A C Curve 4.5kA Caùi DOM11232 149 50%

17 DOMAE MCB 2P 25A C Curve 4.5kA Caùi DOM11234 2 50%

18 DOMAE MCB 2P 40A C Curve 4.5kA Caùi DOM11236 34 50%

19 DOMAE MCB 2P 50A C Curve 4.5kA Caùi DOM11237 9 50%

20 DOMAE MCB 2P 63A C Curve 4.5kA Caùi DOM11238 2 50%

21 DOMAE MCB 1P 50A C Curve 4.5kA Caùi DOM11335 24 50%

22 DOMAE MCB 3P 50A C Curve 4.5kA Caùi DOM11337 15 50%

24 DOMAE MCB 1P 6A C Curve 4.5kA Caùi DOM11340 180 50%

25 DOMAE MCB 1P 10A C Curve 4.5kA Caùi DOM11341 155 50%

27 DOMAE MCB 1P 25A C Curve 4.5kA Caùi DOM11344 19 50%

28 DOMAE MCB 1P 32A C Curve 4.5kA Caùi DOM11345 7 50%

29 DOMAE MCB 1P 40A C Curve 4.5kA Caùi DOM11346 11 50%

30 DOMAE MCB 3P 6A C Curve 4.5kA Caùi DOM11347 58 50%

31 DOMAE MCB 3P 10A C Curve 4.5kA Caùi DOM11348 13 50%

32 DOMAE MCB 3P 16A C Curve 4.5kA Caùi DOM11349 40 50%

33 DOMAE MCB 3P 20A C Curve 4.5kA Caùi DOM11350 32 50%

34 DOMAE MCB 3P 25A C Curve 4.5kA Caùi DOM11351 51 50%

35 DOMAE MCB 3P 32A C Curve 4.5kA Caùi DOM11352 39 50%

36 DOMAE MCB 1P 6A C Curve 6kA Caùi DOM11375 35 50%

37 DOMAE MCB 1P 10A C Curve 6kA Caùi DOM11376 31 50%

38 DOMAE MCB 1P 16A C Curve 6kA Caùi DOM11377 29 50%

39 DOMAE MCB 1P 20A C Curve 6kA Caùi DOM11378 32 50%

40 DOMAE MCB 1P 25A C Curve 6kA Caùi DOM11379 36 50%

41 DOMAE MCB 1P 32A C Curve 6kA Caùi DOM11380 36 50%

42 DOMAE MCB 1P 40A C Curve 6kA Caùi DOM11381 36 50%

43 DOMAE MCB 2P 6A C Curve 6kA Caùi DOM11384 36 50%

44 DOMAE MCB 2P 10A C Curve 6kA Caùi DOM11385 29 50%

45 DOMAE MCB 2P 16A C Curve 6kA Caùi DOM11386 32 50%

46 DOMAE MCB 2P 20A C Curve 6kA Caùi DOM11387 28 50%

47 DOMAE MCB 2P 25A C Curve 6kA Caùi DOM11388 64 50%

48 DOMAE MCB 2P 32A C Curve 6kA Caùi DOM11389 29 50%

49 DOMAE MCB 2P 40A C Curve 6kA Caùi DOM11390 36 50%

50 DOMAE MCB 3P 6A C Curve 6kA Caùi DOM11393 35 50%

51 DOMAE MCB 3P 10A C Curve 6kA Caùi DOM11394 21 50%

52 DOMAE MCB 3P 16A C Curve 6kA Caùi DOM11395 36 50%

53 DOMAE MCB 3P 20A C Curve 6kA Caùi DOM11396 68 50%

54 DOMAE MCB 3P 25A C Curve 6kA Caùi DOM11397 68 50%

55 DOMAE MCB 3P 32A C Curve 6kA Caùi DOM11398 65 50%

56 DOMAE MCB 3P 40A C Curve 6kA Caùi DOM11399 36 50%

57 DOMAE MCB 4P 40A C Curve 4.5kA Caùi DOM11604 3 50%

58 DOMAE MCB 4P 50A C Curve 4.5kA Caùi DOM11605 3 50%

59 DOMAE MCB 4P 63A C Curve 4.5kA Caùi DOM11606 2 50%

60 MOMAE MCB C 40A 1P-N4500A 230 code Caùi DOM12997 23 50%

61 DOMAE MCB C 50A 1P-N4500A 230 code Caùi DOM12998 24 50%

62 DOMAE MCB C 63A 1P-N4500A 230 code Caùi DOM12999 24 50%

63 DOMAE RCCB 2P 30mA 63A Caùi DOM16791 5 50%

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: