Chào cả nhà:
Tình hình là em đang có chiếc xe nâng như catalog sau:
http://www.soosung.com/bbs/board.php...1C000&wr_id=25

Sau đây là bộ phận điều khiển phía trong :


Cho em hỏi bộ phận này giống relay hoạt động như thế nao?


Mã seri của nó đây..

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: