Minh đang làm báo cáo, đang chết tịt ở chỗ viết code, có ai biết chỉ dùm với, "Tìm hiểu vi điều khiển 89C51(52) và ứng dụng vdk để điều khiển động cơ 3 pha(mở thuận, ngược, dừng dùng nút bấm)"

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: