các bác có sơ đồ hệ thống điện và các thông số của các thiết bị trong hệ thống đó k cho em với. e đang làm đồ án về phần mềm psse mà tìm k ra cái sơ đồ và thông số đâu cả.
đây là gmail của em: vanquyet.113@gmail.com
thanks!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: