Hiện nay chúng tôi là nhà đại lý phân phối chính thức cho sản phẩm cầu chì của hãng Ferraz Shawmut (cầu chì mersen): tại Việt Nam
Và nhập khẩu đủ loại cầu chì như: cầu chì ống, cầu chì sứ, cầu chì tự rơi
cầu chì ống nổ ferraz Shawmut , Cầu chì sứ ferraz Shawmut , Cầu chì kiếng ferraz Shawmut , Cầu chì tự rơi ferraz Shawmut ,Cầu chì bán dẫn ferraz shawmut, cầu chì hình trụ, cầu chì vuông, cầu chì ống, ống chì sứ, ống chì trung thế…Cung cấp hàng chất lượng, giá cả cạnh tranh xuất sứ châu âu và thời gian sớm nhất.

MÃ HÀNG TÊN MÃ HÀNG

9316 Cầu chì 9316 500V, 16A
170M1370 Cầu chì 170M1370
170M2673 Cầu chì 170M2673
50FE Cầu chì Bussmann 50FE
LPJ 2SP Cầu chì LPJ 2SP
FWH-500A Cầu chì BUSSMANN 500A 500V FWH-500A
HG30_1253P Đế cầu chì HG30_1253P
660GH-100 Cầu chì hạ thế hinode 660V 100A Type: 660GH-100
660GH-160 Cầu chì hạ thế hinode 660V 160A Type: 660GH-160
660GH-200 Cầu chì hạ thế hinode 660V 200A Type: 660GH-200
660GH-350 Cầu chì hạ thế hinode 660V 350A Type: 660GH-350
660GH-710S Cầu chì hạ thế Hinode 660V 710A Type: 660GH-710S
A4J100, 100A,600V Cầu chì A4J100, 100A,600V
A4J200, 200A,600V Cầu chì A4J200, 200A,600V
A4J400, 400A,600V Cầu chì A4J400, 400A,600V
A4J600, 600A,600V Cầu chì A4J600, 600A,600V
B212061J Cầu chì FR10GG50V1
D213098J Cầu chì FR10GG50V2
X213598J Cầu chì FR10GG50V4
FR10GG50V6 Cầu chì hạ thế FR10GG50V6, type: K215128J
D217169J Cầu chì FR10GG50V8
S218194J Cầu chì FR10GG50V10
W219761J Cầu chì FR10GG50V12
G200750J Cầu chì FR10GG50V16
FR10GG50V20 Cầu chì hạ thế FR10GG50V20, type D211028J
FR10GG40V32 Cầu chì hạ thế Ferraz 32A, 400V FR10GG40V32, Type: A214107J
W216656J Cầu chì FR14GG50V32
X218198J Cầu chì FR14GG50V40
Z219235J Cầu chì FR14GG50V50
K218716J Cầu chì FR14GG69V1
Y219234J Cầu chì FR14GG69V2
A219765J Cầu chì FR14GG69V4
H222210J Cầu chì FR14GG69V6
D222965J Cầu chì FR14GG69V8
L200754J Cầu chì FR14GG69V10
L201812J Cầu chì FR14GG69V12
A211554J Cầu chì FR14GG69V16
Z212588J Cầu chì FR14GG69V20
C213603J Cầu chì FR14GG69V25
P214626J Cầu chì hạ thế FR22GG69V50 type: P214626J
FD27DRB66V20T Cầu chì hạ thế FD27DRB66V20T, type C077006C
ATQR20 Cầu chì hạ thế 600V 20A type ATQR20
L1014563 Cầu chì hạ thế 6900 CP GR 10.38 0001 (FR10GR69V1), P/N:
AJT1 Cầu chì hạ thế AJT1 600V 1A Class J TD
AJT2 Cầu chì hạ thế AJT2 600V 2A Class J TD
AJT4 Cầu chì hạ thế AJT4 600V 4A Class J TD
AJT8 Cầu chì hạ thế AJT8 600V 8A Class J TD
AJT12 Cầu chì hạ thế Ferraz 600V 12A type AJT12
AJT15 Cầu chì hạ thế 600V 15A type AJT15
AJT35 Cầu chì hạ thế 600V 35A type AJT35
AJT50 Cầu chì hạ thế Ferraz, Class J T/D Fuse, Type: AJT50
AJT125 Cầu chì hạ thế Ferraz, 600V 125A Class J T/D Fuse, Type: AJT125

R223023P Cầu chì hạ thế D01GG40V16 , type R223023P
B222917M Cầu chì hạ thế Ferraz DIIGG50V6/25, type B222917M
K200707M Cầu chì hạ thế DIIGG50V10/25 type K200707M
X212540M Cầu chì hạ thế Ferraz 25A, 500V DIIGG50V25, Type: X212540M
C214063M Cầu chì hạ thế DIIIGG50V35/25 type C214063M
TR10R Cầu chì hạ thế Ferraz 250VC 10A type: TR10R
TRS2-8/10R Cầu chì hạ thế Ferraz 600V 28/10A type: TRS2-8/10R
TRS6R Cầu chì hạ thế Ferraz 600V 6A type: TRS6R
TRS12R Cầu chì hạ thế Ferraz 600V 12A type: TRS12R
TRS30R Cầu chì hạ thế Ferraz 600V 30A type: TRS30R
A60Q20-2 Cầu chì hạ thế Ferraz 600V 20A type: A60Q20-2
A70QS350-4 Cầu chì hạ thế Ferraz 94874-Fuse, Form 101 type: A70QS350-4
ATM10 Cầu chì hạ thế Ferraz, 600V 10A Midget Fuse, Type: ATM10
F222208J Cầu chì hạ thế FR10AM50V6 type F222208J
FR10AM50V6 Cầu chì hạ thế FR10AM50V6, type F222208J
GDL1 Cầu chì hạ thế GDL1 250V 1A 1-1/4X1/4SM
GDL2 Cầu chì hạ thế GDL2 250V 2A 1-1/4X1/4SM
GDL3 Cầu chì hạ thế GDL3 250V 3A 1-1/4X1/4 SM
GDL5 Cầu chì hạ thế GDL5 250V 5A 1-1/4X1/4SM
GDL10 Cầu chì hạ thế GDL10 250V 10A 1-1/4X1/4 SM
GSB1/4 Cầu chì hạ thế GSB1/4 250V 1/4A
GSB6-3/10 Cầu chì hạ thế GSB6-3/10 250V
GSB4 Cầu chì hạ thế GSB4 250V 4A 5x20 SMALL DIM
GSC1 Cầu chì hạ thế GSC1 250V 1A SMALL DIM TD
GSC2 Cầu chì hạ thế GSC2 250V 2A SMALL DIM TD
GSC5 Cầu chì hạ thế GSC5 125V 5A SMALL DIM TD
GSC7 Cầu chì hạ thế GSC7 125V 7A SMALL DIM TD
GSC10 Cầu chì hạ thế GSC10 250V 10A SMALL TD
X084016P Cầu chì hạ thế MI5FA25V0,63 type X084016P
L084006P Cầu chì hạ thế MI5FA25V1,6 type L084006P
M084007 Cầu chì MI5FA25V2 250V FA 2A M084007
N084008P Cầu chì hạ thế MI5FA25V2,5, type N084008P
P084009P Cầu chì hạ thế MI5FA25V3,15 , type P084009P
Q084010P Cầu chì hạ thế MI5FA25V4, type Q084010P
R084011P Cầu chì hạ thế MI5FA25V5, type R084011P
MI5F25V4 Cầu chì hạ thế Ferraz 4A, 250V MI5F25V4/100, Type: Z216130Q
MI5F25V5 Cầu chì hạ thế Ferraz 5A, 250V MI5F25V5/100, Type: W216633Q
MI5F25V6.3 Cầu chì hạ thế Ferraz 6.3A, 250V MI5F25V6.3/100, Type: H217150Q
MI5SA40V2.5 Cầu chì hạ thế Ferraz 400V, 2.5A MI5SA40V2.5, Type: B095497P
MI5ST25V5 Cầu chì hạ thế Ferraz 250V, 5A MI5ST25V5, Type: Z090550P
MI5ST25V2 Cầu chì hạ thế Ferraz 2A, 250V MI5ST25V2, Type: V090546T
MI6FA50V1 Cầu chì hạ thế MI6FA50V1/50, type D084206P
Z085720P Cầu chì MI6AG25V6
D086483 Cầu chì hạ thế MI6FA69V0.5, P/N: D086483
MIMSM250V16IP Đế cầu chì hạ thế Ferraz 250V, 16A MIMSM250V16IP, Type: J225707K
NDZGG50V2/25 Cầu chì hạ thế NDZGG50V2/25, type W212539M
C213557M Cầu chì NDZGG50V6/25
NH000GG40V45 Cầu chì hạ thế NH000GG40V45, type: J223683H
NH000GG50V10 Cầu chì hạ thế NH000GG50V10, type B219651C
NH000UD69V50PV Cầu chì hạ thế Ferraz NH000UD69V50PV 690V 50A, Type: G320051C
NH1GG50V250 Cầu chì hạ thế NH1GG50V250, type E219815C
NH1GG69V160 Cầu chì hạ thế Ferraz NH1GG69V160 690V 160A, Type: F228487C
PC30UD69V160TF Cầu chì hạ thế PC30UD69V160TF type: W300054C
PC33UD69V700TF/3 Cầu chì hạ thế PC33UD69V700TF, type Y300079C
N300507A Cầu chì PC73UD13C500TF
D320163C Cầu chì NH00UD69V100PV
F320487C Cầu chì NH2UD69V500PV
12,5URD73TTF0700 Cầu chì R300510 1250V, 700A
ATQR6/10 Cầu chì hạ thế Ferraz, Type: ATQR6/10 600V 6/10A
ATQR1 Cầu chì hạ thế Ferraz, Type: ATQR1 600V 1A
ATQR2 Cầu chì hạ thế Ferraz, Type: ATQR2 600V 2A
ATQR8 Cầu chì hạ thế Ferraz, Type: ATQR8 600V 8A
ATQR15 Cầu chì hạ thế Ferraz, Type ATQR15 600V 15A
T212974H Cầu chì 50A 500V (T212974H)
45DB240V40P Cầu chì trung thế Ferraz 45DB240V40P 24KV 40A, Type: Z209345A
45DB240V50P Cầu chì trung thế Ferraz 45DB240V50P 24KV 50A, Type: A209346A
45DB240V100P Cầu chì trung thế Ferraz 45DB240V100P 24KV 100A, Type: D209349A
45DB240V6.3P Cầu chì trung thế Ferraz 45DB240V6.3P 24KV 6.3A, Type: S209339A
45DB240V80P Cầu chì trung thế Ferraz 45DB240V80P 24KV 80A, Type: C209348A
ST230TN1M,230V Chống sét ST230TN1M,230V
T305020K Đế cầu chì CMS101
W305022F Đế cầu chì CMS102
CMS103 Đế cầu chì hạ thế CMS103, type X305023D
CMS141 Đế cầu chì hạ thế CMS141, type A331016F
USM1 Đế cầu chì hạ thế Ferraz, 600V 30A, Type: USM1
USCC1 Đế cầu chì hạ thế Ferraz, Type: USCC1 600V 30A
931 Cầu chì 931 10A 500V
378050 Cầu chì NH0 378050 (500V 50A)
378080 Cầu chì NH0 378080 (500V 80A)
378090 Cầu chì NH0 378090 (500V 100A)
372230 Cầu chì NH2 300A 500V, 372230
372625 Cầu chì NH2 372625 (500V 250A)
372240 Cầu chì NH2 400A 500V, 372240
50A 500V Cầu chì 50A 500V NH000GG50V50
160A 500V Cầu chì 160A 500V NH1GG50V160
160A 500V NH00 Cầu chì 160A 500V NH00GG50V160
NH00UD69V80PV Cầu chì hạ thế Ferraz NH00UD69V80PV 690V 50A, Type:Z320159C
NH00GG69V100 Cầu chì hạ thế Ferraz NH00GG69V100 690V 100A, Type: B228460C
FR22GG69V20P Cầu chì hạ thế Ferraz FR22GG69V20P 690V 20A, Type: P222975J
FR14GG50V6P Cầu chì hạ thế Ferraz FR14GG50V6P 500V 6A, Type: G214113J
FR14GC69V50 Cầu chì hạ thế Ferraz FR14GC69V50 690V 50A, Type: L220902J
FR10GG50V25 Cầu chì hạ thế Ferraz FR10GG50V25 500V 25A, Type: E213099J
FD20GC100V50T Cầu chì trung thế Ferraz FD20GC100V50T 1051V 50A, Type: F086186J
BS17UZ69V80 Cầu chì hạ thế Ferraz BS17UZ69V80 690V 80A, Type: S221253J
BS17UZ69V63 Cầu chì hạ thế Ferraz BS17UZ69V63 690V 63A, Type: Q221251J
BS17UZ69V50 Cầu chì hạ thế Ferraz BS17UZ69V50 690V 50A, Type: P221250J
BS17UZ69V35 Cầu chì hạ thế Ferraz BS17UZ69V35 690V 35A, Type: L221247J
BS17UZ69V100 Cầu chì hạ thế Ferraz BS17UZ69V100 690V 100A, Type: V221255J
45DB240V63P Cầu chì trung thế Ferraz 45DB240V63P 24KV 63A, Type: B209347A
45DB240V32P Cầu chì trung thế Ferraz 45DB240V32P 24KV 32A, Type: Y209344A
45DB240V25P Cầu chì trung thế Ferraz 45DB240V25P 24KV 25A, Type: X209343A
170M1569 Cầu chì Bussmann 170M1569 690V - 160A
ATQR5 Cầu chì hạ thế 600V 5A type ATQR5 P/N: W211665
ATQR6 Cầu chì hạ thế Ferraz 600V 6A, Type: ATQR6 P/N: T212698
ATQR30 Cầu chì hạ thế Ferraz 600V 30A, Type: ATQR30 P/N: F200864
ATM20 Cầu chì hạ thế Ferraz 600V 20A, Type: ATM20 P/N: N211658
FR8GG40V4 Cầu chì hạ thế Ferraz 400V 4A FR8GG40V4, Type:15019G
FR8GG40V6 Cầu chì hạ thế Ferraz 400V 6A FR8GG40V6, Type: 15023-G
FR8GG40V10 Cầu chì hạ thế Ferraz 400V 10A FR8GG40V10, Type: 15031-G
NDZ594.0257 Cầu chì hạ thế Ferraz 500V 25A NDZ594.0257, Type: 594.0257-L
D01GG40V16 Cầu chì hạ thế Ferraz 400V/-250V D01GG40V16, Type: 1700.016-L
170M1566 Cầu chì 170M1566
170M1568 Cầu chì 170M1568
63NH00 G-690 Cầu chì 63NH00 G-690
LPJ-90SP Cầu chì 600VAC 90A Model: LPJ-90SP

Nếu muốn xem hình ảnh cầu chì các bạn có thể vào trang web của công ty mình tham khảo nhé.

TƯ VẤN VỀ SẢN PHẨM CẦU CHÌ CÁC LOẠI:
Ms Thanh - CVC Co., Ltd
ĐC: 686/109 CMT8, P.5, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
DĐ: 0987 798 984
Email: thanh@cvcvina.com
Website: www.cauchicongnghiep.com
www.chauvinhcuong.com.vn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: