Các bạn cho mìn hỏi trong ACB có chế độ bảo vệ trung tính cực 50% là sao? Mìn không rõ chức năng này..

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: