Hỗ trợ, thiết kế các đề tài về điện, điện tử, đặc biệt là lập trình VĐK, FPGA. Sđt: 0975530016.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: