Mấy anh giúm giùm em cách kiểm tra tốc độ truyền tải của RS 485 có chiều dài cáp 500m, được kết nối với biến tần Delta có cấp động cơ.
Vd: Thời gian truyền, khoảng cách truyền (500m, 450m,400m, 350m,...) tốc độ truyền. Có sử dụng phần mềm VFD soft. Xin cảm ơn mấy anh nhiều.
tell: 0972186041

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: